• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3


 • ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 2
  0
  0
  0
  0
  อนุบาล 3
  0
  0
  0
  0
  รวม อนุบาล
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  รวมประถม
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  22
  14
  36
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  18
  13
  31
  2
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  15
  13
  28
  2
  รวมมัธยมต้น
  55
  40
  95
  6
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  23
  3
  26
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  23
  9
  32
  4
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  36
  29
  65
  4
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  82
  41
  123
  12
  รวมทั้งหมด
  137
  81
  218
  18

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2567

  Loading...โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]