• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 • นางสราญจิต เงาะเศษ
  ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0847466572
  อีเมล์:
  นางสาวจิราพร รัตนพันธ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 091-8214364
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]