• สถิติเว็บไซต์
 • website hits counter
 • แบบวัดการรับรู้ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอก
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสราญจิต เงาะเศษ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวจิราพร รัตนพันธ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจิราพร รัตนพันธ์

 • นางสาวชลันดา สิงห์อินทร์

 • นางสาวปิยวรรณ สัจบุตร

 • นางสาวกมลรส โภชสาลีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,257
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สพม.ตรัง กระบี่ โทรศัพท์: 075-501190 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: สมพร แซ่โค้ว Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]